Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Tyck till och förbättra företagsklimatet i Nynäshamn

Nyligen skickade Svenskt Näringsliv ut en enkät om det lokala företagsklimatet till 71 000 företag i Sveriges 290 kommuner. Slumpmässigt utvalda företag i Nynäshamn har fått enkäten. Dina svar är viktiga för vårt fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat.

I enkäten kan du tycka till om hur du upplever det lokala företagsklimatet, den kommunala servicen och attityder till företagande med mera i Nynäshamn. Enkätsvaren ligger därefter till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Många kommuner använder resultatet, ofta i kombination med andra undersökningar, för att planera sitt arbete för ett bättre företagsklimat.

Enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner bidrar till att sätta fokus på bland annat hur företagaren upplever bemötandet och servicen i kommunen. Det handlar också om hur företagen upplever konkurrens från kommunens verksamheter, tillgång på arbetskraft med relevant kompetens samt kommunens attityd till företagande. Materialet är framtaget för att vara ett diskussionsunderlag och verktyg för att hitta exempel på kommuner som jobbar strukturerat och bra med sitt företagsklimat.

I vetskap om att ni alla företagare har ett pressat tidsschema vill vi ändå uppmana er att ta er tid att svara.

Den 22 maj publiceras resultatet från undersökningen.

Sidan granskad 2017-01-24
Sidansvarig: Linnéa Gustavsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp