Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-09-15

Storsatsning på barn och ungdomar i Nynäshamn har gett bra resultat

Nynäshamns kommuns tre största folkhälsoprojekt har resulterat i en rad vinster för kommuninvånare, kommunens personal och i reda pengar. En färsk slutrapport visar bland annat att fler elever klarar målen i årskurs nio, antalet ungdomsplaceringar har minskat och fler ungdomar träffar fritidsledare.

Åren 2012-2015 genomförde Nynäshamns kommun tre stora folkhälsoprojekt med inriktning på barn och ungdomar: Hälsofrämjande skolutveckling i området Sorunda, Socialtjänstens ungdomsteam och Tillgänglig fritid för alla. Målet med projekten var att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga. Resultatet: Samtliga tre projekt har gett en rad vinster.

  • Bland annat klarade fler elever i årskurs nio i området Sorunda målen. Mellan åren 2012 och 2014 har siffran stigit från 61 procent till 73 procent bland annat tack vare att elever och pedagoger har mer tid tillsammans, pedagogerna har fått hjälp med att bli mer lösningsfokuserade och föräldrarna har fått mer stöd i sitt föräldraskap.
  • Antalet ungdomsplaceringar på familjehem och behandlingshem har minskat. År 2011 resulterade 2.76 procent av anmälningarna, om ungdomar som riskerade att fara illa eller for illa, i ungdomsplaceringar. År 2014 hade siffran sjunkit till 1,8 procent. Det mycket tack vare ett nytt ungdomsteam där bland annat ungdomspedagoger, socialsekreterare hos polisen och personal på beroendemottagningen för ungdomar samarbetar.
  • Fler ungdomar träffar fritidsledare tack vare ett mer utåtriktat fritidsledarskap.

De tre projekten har kostat 14,5 miljoner kronor medan samhällsvinsten är beräknad till minst 46 miljoner kronor om målgrupperna inte hamnar i ett utanförskap som vuxna. Det enligt beräkningsmodellen Utanförskapets pris.

– Projekten har bidragit till nya arbetsmetoder och förhållningssätt som utvecklat det hälsofrämjande arbetet inom kommunens verksamheter samtidigt som det gett en rad vinster för våra kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).  

Mer information om de tre projekten finns på www.nynashamn.selänk till annan webbplats

Följ Nynäshamns kommun på Twitter @Nynashamnkommun
-------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta:
Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn
076-125 81 53, anna.ljungdell@nynashamn.se
Catherine Forsberg, folkhälsosamordnare på Nynäshamns kommun 076-125 83 94, catherine.forsberg@nynashamn.se

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun endast 30 minuter med motorväg från Globen. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här ser du den fria havshorisonten från fastlandet. Här finns frihet att utvecklas.

Sidan granskad 2016-04-19
Sidansvarig: Åsa Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp