Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2012-09-03

Tryggheten har ökat markant i Nynäshamns kommun - Torö tryggaste området i landet

Tryggheten har ökat markant i Nynäshamns kommun under de senaste sex åren. Tryggast är det att bo i skärgårdsområdet Torö, visar den färska undersökningen Trygghetsenkäten där invånarna har svarat på frågor om trygghet och brott. — Vi jobbar kontinuerligt för att öka tryggheten för nynäshamnarna. Arbetet verkar också ha gett resultat, dels i ökad trygghet dels i minskat antal anmälda brott, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).
Det är tryggt att bo i Nynäshamns kommun. Det så kallade trygghetsindexet för hela kommunen låg 2006 på 2,33. Nu sex år senare ligger trygghetsindex på 1,55 vilket är klart under riksgenomsnittet som ligger på index 2. För Torö ligger siffran i år på rekordlåga 0,67 vilket är det lägsta och därmed bästa värdet som uppmätts i Sverige någonsin. Det visar Trygghetsenkäten där totalt 1 040 kommuninvånare svarat på frågor om sina upplevelser och erfarenheter utifrån 33 olika frågeställningar. Frågorna handlar bland annat om skadegörelse, våld, stöld, gängbråk samt rädsla och oro för att utsättas för överfall och inbrott.

— Ett par av de brottsförebyggande åtgärder som hittills har vidtagits är den så kallade grannstödsbilen som patrullerar gatorna och som kommunen stödjer tillsammans med den lokala polisen samt att vi har förbättrat ljussättningen av gator och parker i centrum. Utöver det tror jag att våra insatser för unga i form av sommarjobb till alla, satsningar på en meningsfull fritid, socialsekreterare hos polisen med mera har en brottsförebyggande effekt, säger Anna Ljungdell.
 
Enkäten visar bland annat att utsattheten för våld, stöld och skadegörelse är låg i kommunen - under riksgenomsnittet. Det resultatet stöds också av Brottsförebyggande rådets siffror som visar att antalet anmälda brott har minskat rejält. Mellan åren 2009 och 2011 har den anmälda totala brottsligheten i Nynäshamn minskat med drygt 17 procent.

 — Det är bra att nynäshamnarna känner sig tryggare och att brottsligheten har minskat men vi slår oss inte till ro för det. Kommuninvånarna har uttryckt sina åsikter och nu har vi ett bra underlag i det fortsatta arbetet med att göra Nynäshamn ännu tryggare, säger Anna Ljungdell.

Bakom Trygghetsenkäten står Nynäshamns kommun, polisen i Nynäshamn och lokala Brottsförebyggande rådet. Trygghetsindexet är en modell som används för att ge en generell trygghetsbild för ett geografiskt område.

För mer information kontakta:
Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 076-125 81 53, anna.ljungdell@nynashamn.se

Sidan granskad 2016-04-19
Sidansvarig: Åsa Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp