Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Socialnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning från ett urval av de senaste besluten från socialnämnden.

Socialnämnden den 30 januari 2018

Information om den nationella brukarenkäten inom äldreomsorgen

Verksamhetsplan 2018

Socialnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan 2018 inklusive prioriterade områden.

Statusrapport

Socialnämnden godkänner statusrapporten för projektet ”Utvecklade öppenvårdsinsatser för personer med beroende och dess anhöriga".

Omorganisation budget- och skuldrådgivning

Socialnämnden belsutar att föreslå kommunfullmäktige att flytta budget- och skulrådgivningen till kommunstyrelseförvaltningen och kommunens kontaktcenter.

Yttrande över medborgarförslag

Ett medborgarförslag om att inrätta sjuksystrar och läkare på Balder har inkommit till kommunen som socialnämnden ska besvara. På kommunens vård-och omsorgsboenden har kommunen ansvar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterskenivå och landstinget ansvarar för att avtal finns för tillgång till läkare. Hälso- och sjukvårdsinsatser på Balder, som inte är ett vård-och omsorgsboende, ansvarar landstinget för då hemsjukvård i ordinärt boende i dagsläget inte är ett ansvar för kommunen. Socialnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Yttrande klimat- och miljömål

Socialnämnden godkänner förvaltningensförslag till yttrande över ett förslag till klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun 2017 – 2020. 

Redovisning och nyansökan - Personlig ombud

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och överlämna den till Länsstyrelsen i Stockholm, samt att ansöka om statsbidrag för 2018.


Hela protokollet finns att läsa under Protokoll socialnämnden.

Sidan granskad 2018-02-05
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp