Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskottets protokoll 2014-2016

Här kan du läsa dagordningar och protokoll från arbetsutskottet och nämnden. Arbetsutskottets protokoll publiceras i samband med att nämndens protokoll publiceras.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i personuppgiftslagen.

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som justerats.

Vill du ta del av protokollen med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nämndsekreterare. Se under rubriken kontakt.

Protokoll från nämnden 2016

Protokoll från arbetsutskottet 2016

Protokoll från nämnden 2015

Protokoll från arbetsutskottet 2015

Protokoll från nämnden 2014

Protokoll från arbetsutskottet 2014


Sidan granskad 2017-02-07
Sidansvarig: Elin Fernström

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp