Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning från ett urval av de senaste besluten från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari 2018

Verksamhetsplanen för nämnden 2018

Nämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till nämndens verksamhetsplan och internkontrollplan 2018.

I verksamhetsplanen framgår nämndens mål och inriktning under 2018. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden totalt 59,7 miljoner kronor. Nämnden har erhållit 1,8 miljoner kronor för ökad skötsel för park och natur, skötsel för motionsanläggningar utomhus samt för vaktmästeri och tryckeri.

Ledningsrenovering - Valthornsvägen

Nämnden beslutade att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra ledningsrenoveringen i Valthornsvägen.

Om- och tillbyggnad av Gröndalskolan

Nämnden ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnation av Gröndalsskolan inklusive matsal.

Hyresgästanpassning av familjecentralen i Vanstaskolan

Nämnden beslutade att genomföra en hyresgästanpassning av familjecentralen i Vanstaskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen vill använda familjecentralen i Vanstaskolan till ”Nattis”. Detta kräver en ombyggnad och åtgärder för att leva upp till brandskyddskraven som finns för den typen av verksamhet.

Planbesked Skeppsmoragården 1:1 Torö varv

Nämnden lämnar ett positivt planbesked för Skeppsmoragården 1:1, Torö varv.

Fastighetsägaren har kommit in med en ansökan om planbesked för fastigheten. Önskemålet är en detaljplan som möjliggör en utbyggnation av kajområdet med bryggor och vågbrytare samt utökad uppställningsyta för båtar utomhus och nybyggnation av verkstadshallar och hallar för inomhusförvaring av båtar.

Planarbetet planerar att påbörjas i slutet av 2018.

Gräsanden 1 och 2 – Förhandsbesked för tidsbegränsat lov för bostäder

Nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov i 5 år för nybyggnation av modulbyggnad för bostadsändamål.

Ansökan gäller modulbyggnad för bostadsändamål i 3 våningar med byggnadsarea om ca 840 m². Bostäderna ska användas av nyanlända, sökanden bedömer att antalet lägenheter kommer att bli mellan 24-30 stycken.

I nästa steg kommer ärendet att bygglovsprövas.

Prenumerera på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i korthet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-01-30
Sidansvarig: Elin Fernström

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp