Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kultur- och fritidsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden 22 januari 2018


Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta Verksamhetsplan 2018 med Internbudget och Internkontrollplan.

Bidrag till Nynäshamns järnvägsmuseum

Järnvägsmuseet har lämnat en ansökan om bidrag som kultur- och fritidnsnämnden beslutade att bifalla ansökan med 35 000 kr om året i fem år.

Svar på medborgarförlsag om att fyll ai texten på den inskription som är inhuggen i berget på Torövägen

Kultur- och fritidnsämnden beslutade att bevilja förslaget och låta kultur- och fritidsavdelningen beställa tjänst från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att utföra uppdraget.

Svar på medborgarförslag om att röja Kvarnängsbacken på buskar och träd

Förslaget avslogs med hänvisning till yttrande från stadsträdgårdsmästaren.

Svar på remiss - Klimat och miljömål i Nynäshamns kommun

Kultur- och fritidsnämnden föreslog att ärendet återremitteras till handläggare på kommunstyrlseförvlantingen för komplettering.

Yttrande över detaljplan för Kalvö industriområde

På grund av att kultur- och fritidsnämndens verksamheter inte påverkas av detaljplanen så beslutade kultur- och fritidsnämnden att lämna yttrandet utan övriga synpunkter.

Förslag på kontaktpolitiker med uppdrag

Kultur- och fritidsnmnden beslutade att ledmöterna ska fungera som kontaktpolitiker gentemot nämndens verksamheter. 

Hela protokollet finns att läsa under Protokoll och kallelser 2016 -2018
kultur- och fritidsnämnden.

Prenumeration av kultur- och fritidsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2018-02-01
Sidansvarig: Åsa Urberg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp