Kultur- och fritidsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden 11 oktober 2017

Svar på medborgarförslag om utegym

Det har kommit in  två medborgarförslag om att bygga hinderbanor. Det ena förslaget gäller särskilt hinderbanor för barn. Inget av förslagen beviljades, då det redan beslutats under en tidigare nämnd att en hinderbana ska byggas, om kultur- och fritidnsämnden får extra medel för det.

Månadsrapport september 2017 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter får en föredragning om budget för perioden januari-september 2017.

Svar på remiss - Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

Stockholms läns landsting har skickat ut en remiss till kommunstyrelsen som i sin tur skickat den vidare till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har blivit uppmärksammade på att att delar av innehållet i strategin kräver samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande planprocesser, kulturmiljöer och kulturarv. De ser också att den belyser områden som nämnden kan utvekcla mer som till exempel barn och ungas möljighet at tutöva kultur, digital kompetens med mera.

Hela protokollet finns att läsa under Protokoll och kallelser 2016 -2017
kultur- och fritidsnämnden.

Prenumeration av kultur- och fritidsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2017-11-14
Sidansvarig: Åsa Urberg

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp