Kommunstyrelsens landsbygdsutskott

Nynäshamns kommun bildade landsbygdsutskottet efter valet 2014. Utskottet ska ta fram ett helt nytt landsbygdsprogram som beskriver hur landsbygden ska utvecklas.

Landsbygdsutskottets första uppgift är att kartlägga vad som har gjorts på landsbygden och hur Nynäshamns kommuns nuvarande program, planer och beslut påverkar utvecklingen på landsbygden. Planen är att därefter ha en nära dialog med boende, företagare och föreningar på landsbygden. Det arbetet blir grunden för det landsbygdsprogram som ska vara klart år 2018.

Landsbygdsprogrammet

Programmet ska beskriva vilka insatser som behöver göras för att landsbygden ska utvecklas. Utvecklingsområdena kan exempelvis handla om infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsservice, bredbandsutbyggnad, attraktiva bostäder och möjlighet att driva företag på landsbygden.

Ordföranden

Ordförande: Kristian Ek (MP)
Vice ordförande: Daniel Adborn (L)
Ledamot: Thomas Johansson (S)

Ersättare

1. Inger Andersson (S)
2. Sophia Sturesson (L)
3. Bernt Månsson (MP)

Mötesdagar kommunstyrelsens landsbygdsutskott 2017

Landsbygdsutskottet håller möte ungefär en gång i månaden förutom juli och augusti. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 6 februari 2017
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 22 mars 2017
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 13 juni 2017
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 9 oktober 2017
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 13 november 2017
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 11 december 2017

Klickar du på datum som är understruket hittar du de tillgängliga handlingarna så som protokoll om mötet har hållits och protokoll är justerat. För de datum som inte är understrukna finns inga aktuella handlingar ännu.

Nyckel för att logga in till politikerportalen


 
Sidan granskad 2017-10-31
Sidansvarig: Heidi Slotte

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp