Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden, som ska behandlas i kommunstyrelsen. När ärendet beretts lägger arbetsutskottet förslag till beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder cirka en gång i månaden med uppehåll för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens arbetsgivarorgan och har hand om kommunens övergripande arbetsgivarpolitik på delegation av kommunstyrelsen. 

Ordföranden

Ordförande: Patrik Isestad (S)
Vice ordförande: Daniel Adborn

Mötesdagar kommunstyrelsens arbetsutskott 2017

» Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 februari 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 mars 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 juni 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 augusti 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 september 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 oktober 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 oktober 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2017
» Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 december 2017

Klickar du på datum som är understruket hittar du de tillgängliga handlingarna så som dagordning och protokoll om mötet har hållits och protokoll är justerat. För de datum som inte är understrukna finns inga aktuella handlingar ännu.

Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2017-10-27
Sidansvarig: Heidi Slotte

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp