Revisorer 2015 – 2018

För mandatperioden 2015 – 2018 har kommunfullmäktige utsett
6 revisorer.

  • Kenneth Åhs (S), vice ordförande
  • Anders Engström (S)
  • Göran Palmedal (M), ordförande
  • Sara Frykman (M)
  • Bernt Högberg (M)
  • Anders Jangö (MP)

Sakkunnigt biträde till revisorerna

Revisorerna och lekmannarevisorerna har genom upphandling anlitat sakkunnigt biträde till hjälp med revisionsuppdraget. För innevarande upphandlingsperiod har företaget PwC anlitats i syfte att genomföra olika granskningar på revisorernas uppdrag.

Lagreglerad revision och god revisionssed

Som stöd för att genomföra lagreglerad revision och följa god revisionssed använder kommunrevisionen:

  • Kommunallag och aktiebolagslag
  • Revisionsreglemente
  • God revisionssed i kommunal verksamhet

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett antal fördjupade granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner samt av årsredovisning och delårsrapport. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Rapporterna finns samlade här nedan med innevarande år överst.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sidan granskad 2017-01-26
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp