§ 159 Rapport balanslista

Kommunstyrelsen har sammanställt en redovisning av beslut från kommun-fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste rapporteringstillfället.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2011,att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till en långsiktig hållbar och förvaltningsövergripande strategi för informationsförvaltning.

Beslutet finns upptaget i balanslistan. Vid möte med anledning av ärendet konstaterades bland annat att sedan frågan initierades har ett arbete med framtagande av styrdokument för informationsklassning avslutats.

Kommunen har vidare infört ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, samt initierat ett projekt för införande av e-arkiv. Samtliga åtgärder bidrar tillsammans till att skapa en bättre informationsförvaltning i kommunens verksamheter.

Förvaltningen önskar med anledning av detta att frågan om en policy för informationsförvaltning inte längre ska utgöra ett uppdrag för förvaltningen att arbeta vidare med och att ärendet härigenom bör räknas som avrapporterat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den del av rapporten som avser beslut fattade av kommunfullmäktige till kommunfullmäktige.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp