§ 144 Interpellationsbehandling

Under sammanträdet behandlades tre interpellationer. En från Harry Bouveng (M), en från Agneta Tjärnhammar (M) och en från Antonella Pirrone (KD). Alla ställdes till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell.

Vid sammanträdet den 21 september beslutade kommunfullmäktige att skjuta upp behandlingen av interpellation från Per Ranch till kultur- och fritidsnämndens ordförande om kultur- och fritidsnämndens resursfördelning.

Vid sammanträdet den 19 oktober beslutade kommunfullmäktige att skjuta upp behandlingen av denna interpellation tills kultur- och fritidsnämndens ordförande Catrine Ek är tillbaka.

Under sammanträdet behandlades dessa interpellationer:

Interpellation från Harry Bouveng (M) till kommunstyrelsens ordförande om Mälardalsrådet och interpellation om stenkastning mot blåljuspersonal.

Interpellation från Agneta Tjärnhammar (M) till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning av motionen givande och tagande av mutor.

Antonella Pirrone (KD) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande om upphandling/inköp av LED-lysrör.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att anse interpellationerna vara färdigbehandlade.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp