§ 149 Svar på motion om parklek

I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (V) föreslås att Nynäshamns kommun utreder möjligheten att anlägga en stor parklek centralt i Ösmo och verkställer detta om utredningen visar sig positiv till denna motion.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen som anser att det inte finns ekonomiska resurser till att anlägga och driva en parklek.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nyligen inlett detaljplanering av centrala och södra Ösmo och kommer att ta med sig förslaget om parklek i arbetet med detaljplanen. Därmed föreslås att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp