§ 147 Svar på medborgarförslag om rätt att närvara då inlämnade medborgarförslag behandlas hos politiska och administrativa instanser i Nynäshamns kommun

I ett medborgarförslag föreslår Curt Linderholm att medborgare i kommunen som lämnat medborgarförslag som kommun-fullmäktige överlåtit till annan nämnd att besluta om, ska ges möjlighet att närvara i nämnder och administrativa instanser då medborgarförslaget behandlas.

Vidare anser förslagsställaren att denne bör bli underrättad om när ärendet ska behandlas.

Förslagsställaren hänvisar till sitt inlämnade medborgarförslag om att vidta åtgärder så att respekt upprätthålls för lagar och regler och anser att han bör ha underrättats om behandlingen i kommunfullmäktige 15 april 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp