§ 120-124 Inkomna ärenden med mera

Punkterna § 120 inkomna ärenden, § 121 inkomna medborgarförslag och § 122 meddelanden bordlades på grund av tidsbrist.

§ 123 Avsägelser

Catrine Ek (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 15 augusti 2017.

§ 124 Valärenden

Uppdateras när protokollet har justerats den 20 juni 2017.

 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen samt valärendena.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-06-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp