§ 116 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2017

Kommunstyrelsen har upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2017.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna Tertialuppföljningen för perioden januari till april 2017.

Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Uppmana miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att till T2 rapporteringen återkomma med redogörelse för hur överskottet inom VA-verksamheten ska hanteras.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-06-19
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp