§ 113 Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Kommunfullmäktige i varje kommun ska beluta om ändrad indelning i valdistrikt inför de allmänna valen 2018 så att länsstyrelsen kan besluta om kommunfullmäktiges förslag om ändrad indelning i valdistrikt enligt vallagen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Valdistriktsindelningen i Nynäshamns kommun förblir oförändrad vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt valnämndens förslag till beslut den 31 mars 2017, § 1.

Uppdra till valnämnden att se över möjligheten att inrätta vallokal för valdistrikt 9 i Nickstaområdet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-06-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp