§ 04 Interpellationsbehandling

En interpellation hade inkommit till årets första sammanträde. Då interpellanten inte närvarade vid mötet finns punkten inte med på film.

Den 9 december 2015 inkom Eva Wennerberg (C) med en interpellation om Hoxla energiprojekt ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn.

I interpellationen ställer Eva Wennerberg sex frågor till Daniel Adborn med anledning av att Eva blivit kontaktad av markägare i Hoxla, Sorunda, som undrar varför de inte blivit informerade om detta projekt i tid då projektet skulle varit igång redan veckan innan man kallade till möte.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får läggas och besvaras vid nästa sammanträde.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-18
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp