§ 79 Svar på motion om ersättares yttranderätt i kommunfullmäktige

I en motion från Antonella Pirrone (KD), som inkom den 18 november 2015, föreslås att icke tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige ska ges yttranderätt vid behandling av ersättarens interpellationer, enkla frågor och motioner.

Syftet är enligt motionären att stärka demokratin i kommunfullmäktige. Motionären yrkar att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att i Nynäshamns kommunfullmäktiges nya arbetsordning lägga till:

Att icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid behandling av interpellationer, enkla frågor och motioner som de själva har väckt och ställt.

Att icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid politiska debatter i fullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare vid behandling av interpellationer och frågor som de väckt anses besvarad. Bestämmelsen finns i nu gällande arbetsordning.

Bifalla förslaget att i arbetsordning för kommunfullmäktige lägga till yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare vid behandling av motioner som de väckt.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp