§ 70 Interpellationsbehandling

Under sammanträdet den 11 juni skulle två interpellationer besvarats men på grund av att kommunstyrelsens ordförande, Anna Ljungdell (S), inte medverkade vid mötet sköts dessa interpellationer upp till mötet i september 2014.

De interpellationer som skulle ha besvarats den 11 juni 2014 var:

Harry Bouveng (M) har den 19 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) avseende kollektivavtal för sommarjobben.

Agneta Tjärnhammar (M) har den 31 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) om ombudsersättare.

Följande interpellationer hade inkommit inför mötet den 11 juni 2014: Turid Rosenlund (-) har den 22 april 2014 inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) angående stöd till Nynäshamns Kvinnojour.

Harry Bouveng (M) har den 23 april 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) angående yrkesintroduktionsanställningar.

Miriam- Irene Malm (V) har den 26 maj 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) gällande Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljöer och sjukskrivningar.

Lena Dafgård (SN) har den 2 juni 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) angående välkomstskyltar vid kommungränsen.

Lena Dafgård (SN) har den 2 juni 2014 inkommit med två interpellationer ställda till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP): en interpellation angående fukt och mögelskadade förskolor samt en interpellation angående avsaknad av matsal i Sunnerbyskolan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att samtliga interpellationer tas upp vid nästa sammanträde.  


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp