§ 97 Svar på motion om införande av utmaningsrätt

I en motion till kommunfullmäktige från Harry Bouveng (M) föreslås att Nynäshamns kommun ska införa utmaningsrätt inom områden som finansieras genom skatteuttag.

Motionären framhåller i motionen att utmaningsrätten är ett sätt att få svar på om verksamheter bedrivs effektivt eller om alternativa lösningar finns för att göra verksamheter mer effektiva.

Utmaningsrätten skulle också vara en väg att jämföra kommunala verksamheter med andra. Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2014 att återremittera motionen med syfte att utveckla kostnads- och kvalitetskonsekvenserna i utredningen.

I en bedömning av vad införandet av utmaningsrätt skulle innebära för kommunen konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att nackdelarna överväger fördelarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp