§ 90 AB Nynäshamnsbostäder med dotterbolag – Försäljning av Ribban 15 avseende bostadsrättsombildning

Hyresgäster som bor i Nynäshamns- bostäders fastighet Ribban 15 har bildat en bostadsrättsförenings. De har förhandlat med ägarna om att få köpa fastigheten och ombilda till bostadsrätter.

AB Nynäshamnsbostäder beslutade under styrelsemötet den 2 juli 2014 att sälja fastigheten till bostadsrättsföreningen och vädjar till kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Nynäshamnsbostäder har rätt att sälja 100 lägenheter under mandatperioden enligt ägardirektiven. Bolaget genomförde en större fastighetsförsäljning som godkändes av kommunfullmäktige den 12 februari 2014.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna AB Nynäshamnsbostäders försäljning enligt Aktieöverlåtelseavtalet den 2 juli 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Emelie Roncelli

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp