Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om skatt och budget.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att

  • fastställa vilka nämnder som ska finnas
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet
  • fastställa kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna ska betala.

Kommunfullmäktiges sammanträden med kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder hålls i Folkets hus i Nynäshamns en gång i månaden, med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti.

Öppet för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för att att lyssna till. Från åhörarplatserna kan du följa debatt  och beslut. Varje fullmäktige annonseras i lokaltidningen. En kungörelse sätts även upp på kommunens anslagstavla vid entrén i kommunhuset.

Sammanträdet börjar klockan 19.00 med undantag för budgetmötet. Hur länge sammanträdet håller på varierar beroende på vilka frågor som behandlas.

Sidan granskad 2017-12-11
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp