Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden 25 januari

Verksamhetsplan 2018 med internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplanen 2018 med internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan.

I barn– och utbildningsnämndens verksamhetsplan och internbudget fastställs hur nämnden med egna mål ska bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats 645,48 mnkr i kommunbidrag 2018. För 2018 har Barn- och utbildningsnämnden tilldelats resurser för ökade lokalkostnader, införande av idrottsprofil, förstärkning av grundskolans resurser samt ökat kommunbidrag för ökade verksamhetsvolymer och pris- och löneutveckling.

Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Hur denna granskning genomförs redogörs i internkontrollplanen.

Prislista för bidragsgivning 2018

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa prislistan 2018 för fristående förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt vid försäljning av särskoleplatser. Prislistan för bidragsgivningen är utifrån Riksdagens beslut om bidragsregler och med utgångspunkt i en ändrad kategorisering för grundskolans ersättningar.

Revidering av delegationsordningen 

Barn – och utbildningsnämnden beslutar att fastställa revideringen av delegationsordningen med anledning av omorganisationen av den centrala elevhälsan. 
 

Hela protokollet finns att läsa under fliken "Protokoll och kallelser  barn- och utbildningsnämnden 2018".

Prenumeration av barn- och utbildningsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2018-02-14
Sidansvarig: Nathalie Johansson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp