Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden 26 oktober

Redovisning av ekonomi januari-september 2017

Barn- och utbildningsnämndens controler berättade om ekonomin för januari- september 2017. Barn- och utbildningsnämnden har ett positivt resultat mot budget med 2,0 miljoner kronor (0,4%) för perioden. Överskottet beror på högre intäkter med 6,8 miljoner kronor. Intäkterna kommer främst från ersättningar från Migrationsverket och lönebidrag. Kostnadssidan har ett underskott på 4,8 miljoner kronor där personalkostnaderna står för merparten. Trots detta överstiger intäktsöverskottet kostnaderna som blev högre än beräknat.

Ekonomiavdelningen har gjort nya prognoser för ekonomin. De uppgifter som finns i rapporten har ändrats. Sirpa Slotte, controler, framförde den ändrade prognosen för nämnden. Barn – och utbildningsnämndens årsprognos beräknas till -4,9 miljoner kronor (0,6%).

Rutin i skolan för hantering av ordningsstörande beteende

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se till att kommunens skolor har gällande rutiner för hantering av ordningsstörande beteende. Med detta ska skolorna skapa trygghet och studiero för alla skolelever.

Studie om problematisk skolfrånvaro och förslag om insatser

Jenny Carneco från företaget Prosper, presenterade en förstudie om problematisk skolfrånvaro i Nynäshamns kommun. Förslag framfördes om insatser för Nynäshamns kommun och en finansieringsmodell. Barn- och utbildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen att går vidare med Prospers förslag om insatser och finansieringsmodell.

Hela protokollet finns att läsa under fliken "Protokoll och kallelser  barn- och utbildningsnämnden 2017".

Prenumeration av barn- och utbildningsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2017-11-01
Sidansvarig: Nathalie Johansson

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp