Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Anslagstavlan

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Nynäshamns kommuns officiella anslagstavla. Fram tills dess hittar du även anslagstavlan i kommunhusets entré. Redan nu lägger kommunen ut information även här som i ett led att få det att fungera från årskiftet.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. 

Läs mer om hur beslut överklagas längre ner på sidan.

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-15
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-23
  Sista datum för överklagande : 2017-12-14
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-14
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-23
  Sista datum för överklagande : 2017-12-14
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen


Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges delegationsbeslut

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-29 §§ 280, 282-293
  Instans : Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2017-12-04
  Sista datum för överklagande : 2017-12-26
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-29
  Instans : Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  Datum för tillkännagivande : 2017-12-04
  Sista datum för överklagande : 2017-12-26
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-29 § 279, 281
  Instans : Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-29
  Sista datum för överklagande : 2017-21-21
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-15
  Instans : Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-20
  Sista datum för överklagande : 2017-12-12
  Förvaringsplats för protokollet :Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
  Länk till justerat protokollPDF
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-13
  Instans : Kommunstyrelsens landsbygdsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-20
  Sista datum för överklagande : 2017-12-12
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen
  Länk till justerat protokollPDF

Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges sammanträden
Det finns just nu inga anslag för kommunstyrelsens delegationsbeslut

Barn-och utbildningsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2017-11-30
  Instans :Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2017-12-05
  Sista datum för överklagande : 2017-12-27
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunhus A, barn- och utbildningsförvaltningen.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2017-11-23
  Instans :Barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-24
  Sista datum för överklagande :2017-12-18
  Förvaringsplats för protokollet :Kommunhus A, barn- och utbildningsförvaltningen
  Länk till det justerade protokollet

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum:2017-11-23
  Instans : Barn- och utbildningsnämnden
  Plats : Kommunhus A, sammanträdesrum Landsort.
  Tid : 13:00

Det finns just nu inga anslag för barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2017-11-27
  Instans :Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-27
  Sista datum för överklagande :2017-12-19
  Förvaringsplats för protokollet :Barn- och utbildningsförvaltningen plan 5


Det finns just nu inga anslag för kultur- och fritdsnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut

Socialnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-12-01
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2017-12-01
  Sista datum för överklagande : 2017-12-25
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningens administration
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-28
  Instans : socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2017-12-01
  Sista datum för överklagande : 2017-12-25
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningens administration
  Länk till det justerade protokolletPDF
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-21
  Instans : socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-22
  Sista datum för överklagande : 2017-12-14
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltnningens administration
  Länk till det justerade protokolletPDF
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-17
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2017-11-20
  Sista datum för överklagande : 2017-12-12
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningens administration
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2017-11-28
  Instans : socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2017-12-01
  Sista datum för överklagande : 2017-12-25
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningens administration


Det finns just nu inga anslag för socialnämndens delegationsbeslut

Södertörns upphandlingsnämnd

Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds sammanträden
Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds delegationsbeslut

Överförmyndarnämnden

Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens delegationsbeslut

Södertörns brandförsvarsförbund

Det finns just nu inga anslag för söderörns brandförsvarsförunds justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för söderörns brandförsvarsförunds sammanträden
Det finns just nu inga anslag för söderörns brandförsvarsförunds delegationsbeslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Det finns just nu inga anslag för miljö- och hälsoskyddsförbunds justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för miljö- och hälsoskyddsförbunds sammanträden
Det finns just nu inga anslag för miljö- och hälsoskyddsförbunds delegationsbeslut

Valnämnden


Det finns just nu inga anslag för valnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för valnämndens delegationsbeslut

Prenumerera på uppdateringar i Anslagstavlan

Skriv in din e-postadress så får du meddelande via mejl när något uppdaterats på anslagstavlan.

Överklaga beslut enligt kommunallagen

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerat informationen på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats.

Domstolen kan upphäva kommunens beslut om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.   
Sidan granskad 2017-11-30
Sidansvarig: Heidi Slotte

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp