Olycksfallsförsäkring

Nynäshamns kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och några andra grupper inom Nynäshamns kommuns verksamhetsområde.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet som du hittar till höger. Olycksfallsförsäkringen hanteras av Sverigeskador.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Sverigeskador kontaktas för bekräftelse.
  • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per post.
  • Efter bekräftelse från Sverigeskador kan beställning av taxiresor göras.
  • Skadeanmälan ska göras via skadeblankett som skickas till Sverigeskador via e-post eller per post.

Försäkringsnummer: NYN7010-02 O

Skadeanmälan skickas till:

Crawford and Company (Sweden) AB
Box 6044
171 06 SOLNA

e-post: srf.olycksfall@crawco.se
Telefon: 010 – 410 71 16

Se mer under länkar till höger.


Sidan granskad 2017-03-29
Sidansvarig: Kenneth Kollberg

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp