Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Säkerhet och trygghet

Nynäshamns kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande säkerhetsarbete samt med att lindra konsekvenserna om en olycka inträffar. Arbetet handlar om allt från att identifiera vilka risker som finns till att upprätta krisgrupper när en olycka har skett. På sidorna "säkerhet och trygghet" hittar du information om säkerhetsarbetet.

Ansvaret för säkerhetsarbetet följer det normala verksamhetsansvaret i kommunen. Det innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska ansvara för verksamheten även under krissituationer.

Det övergripande ansvaret att samordna säkerhetsarbetet inom kommunen vilar på kommunstyrelsen som också bestämmer de riktlinjer som ska gälla för arbetet.

Målsättningen med kommunens säkerhetsarbete är att:

  • Skapa hög säkerhet i kommunens verksamheter.
  • Minska risken för avbrott som ger konsekvenser för servicen till allmänheten.
  • Skapa förutsättningar för att lindra konsekvenserna av en olycka som inträffar, oavsett olyckans art och storlek.

Vid frågor:

Kontakta den enhet som du vill komma i kontakt med. Tala med förvaltningschef eller avdelningschef.

Frågor gällande det övergripande skydds- och säkerhetsarbetet - kontakta kommunens säkerhetschef. Se kontaktuppgifter till höger.

Sidan granskad 2017-12-19
Sidansvarig: Kenneth Kollberg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp