Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Pågående folkhälsoprojekt

Goda uppväxtvillkor, förebyggande arbete som rör tobak och alkohol och den psykosociala arbetsmiljön är i fokus för Nynäshamns kommuns pågående folkhälsoprojekt.

Två glada pojkar som tittar upp i himlen

Jaget,laget och uppdraget

Sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa har ökat de senaste åren i samhället  För att vända utvecklingen kommer några verksamheter inom kommunens organisation att pröva metoden Uppdragsdialogen. Metoden handlar om att utveckla dialogen kring medarbetarens, chefernas och politikens roll och uppdrag, vilken gemensamt målbild de anställda behöver ha och vilka förväntningar som finns. Metoden utvärderas av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vidareutveckling av kommunens ANDT-förebyggande arbete

Projektet syftar till att organisera det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på ett bra sätt. Syftet är också att välja ut och arbeta med metoder som leder till minskat bruk av tobak, alkohol och narkotika.

Utvecklad öppenvård för personer med beroendeproblematik och dess anhöriga

Beroendesjukdomar utgör ett av våra mest spridda folkhälsoproblem. Mer än 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige lider av någon form av beroendesyndrom. Tillsammans med deras anhöriga är andelen ännu högre. Socialstyrelsen har specificerat evidensbaserade metoder som ska ha god effekt för personer med beroendeproblematik samt även för dess anhöriga. Med hjälp av projektet vill socialförvaltningen nå fler som har ett missbruk i ett tidigare stadium för att förhindra problematik som uppkommer av ett beroende.

Föreningsprojekt

Är du intresserad av att starta upp ett folkhälsoprojekt i din förening är du välkommen att kontakta folkhälsosamordnaren. Ansökningsblankett och information om riktlinjerna för föreningsprojekten hittar du i rutan till höger.

Under 2017 har hittills tre föreningar beviljats medel ut folkhälsofonden.

  • Sagoföreställning på is-Nynäshamns IF HC  
Sidan granskad 2017-06-13
Sidansvarig: Catherine Bohlin

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp