Ekokommun Nynäshamn

Nynäshamn är en Ekokommun vilket betyder att kommunen ska främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle, byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa.

Sommarhamn

Foto: Jonas Qvarfordt

Sekom logga

Nynäshamn är en Ekokommun

Nynäshamns kommun är sedan 1995 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Medlemskapet innebär bland annat att kommunen har åtagit sig att följa fyra hållbarhetsprinciper för att en hållbar utveckling ska uppnås.

De fyra hållbarhetsprinciperna

 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk:

1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. Till exempel fossil olja och kol, samt metaller.

2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande kemikalier.

3. undanträngning med fysiska metoder. Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.

Och i det samhället hindras inte människor systematiskt:

4. från att tillgodose sina behov. Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet. Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.

Klimatkommunernas logga

Kommunen medlem i Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Idag består Klimatkommunerna av 30 kommuner, ett landsting och en region, från Skellefteå i norr till Malmö i söder. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att kommunen/landstinget har ett levande och långtgående klimatarbete, vilket Nynäshamns kommun har.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för resultat. Klimatkommunerna sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och förstärker kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003, och blev i november 2008 en förening.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-02-21
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp