Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2016-10-20

Tre möjliga platser för simhall

Nu är utredningen om simhall i Nynäshamns stad klar. Den identifierar Kvarnängen, Nickstadalen och Frejas Holme som möjliga platser för en simhall. Utredningen presenteras i nämnderna i november.

Kvinna med simglasögon simmar under vattnet i pool

I våras fick Nynäshamns kommun i uppdrag att utreda förutsättningar för en simhall i Nynäshamns stad. Nu är utredningen klar.

Kvarnängen, Nickstadalen och Frejas Holme möjliga platser

Utredningen identifierar tre platser för en simhall i Nynäshamns stad. Dessa är Kvarnängen, Nickstadalen och Frejas Holme.

– Fördelen med Kvarnängen är närheten till andra idrottsanläggningar och det är en bra plats ur mark- och byggnationssynpunkt. Nackdelen är att platsen ligger för avsides för att vara bra ur kommersiell synpunkt. När en privat aktör driver simhall är idén att sidoverksamheter som till exempel gym, spa och restaurang ska ge en vinst som kompenserar för kostnaden för driften, vilket inte skulle fungera här. Läget skulle också påverka besökarantalet negativt, säger David Ulmér, utredare på Nynäshamns kommun.

Den andra platsen som identifierats som lämplig är den så kallade Agessatomten i Nickstadalen. Tomten ligger i anslutning till Nynäsgårds pendeltågsstation. För att man ska kunna bygga här krävs sanering av marken som är förorenad. De befintliga byggnaderna behöver också rivas.

– Fördelen med tomten är närheten till tåg och buss och dess centrala läge. En simhall skulle bidra till att binda ihop staden över järnvägsspåret och lyfta de närliggande områdena, säger Ulmér.

Den tredje platsen som utredningen pekar på är Frejas Holme. Utredningen konstaterar att en simhall här skulle få stor påverkan på områdets karaktär. Det skulle också krävas en ändring av detaljplanen.

- Det här är en mer spektakulär plats. En simhall skulle bryta den småskalighet som finns idag, vilket skulle uppfattas som negativt av många. Å andra sidan har en simhall här potential att bli ett landmärke och bidra till ökad turism. Det skulle också gå att samordna simhallen med gym, restaurang och liknanden verksamhet. Det här läget ställer betydligt större krav på byggnadens utformning än de andra alternativen, säger Ulmér.

Kostnader för byggnation och drift

Utredningen konstaterar att kostnaden för en ny simhall skulle innebära en investering mellan 160-340 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för simhallens drift, främst i form av personalkostnader och drift för själva anläggningen.

Om kommunen istället skulle välja att bygga en simhall genom ett samarbete med en privat aktör skulle kommunens kostnad bli ungefär 12-20 miljoner kronor per år under 30 år.

Idag skjuter kommunen till sex miljoner kronor per år för Ösmo simhall.

Konsekvenser för Ösmo simhall

Utredningen slår fast att konsekvenserna för Ösmo simhall är en fråga om politiska prioriteringar. Sannolikt finns inte besöksunderlag för två simhallar i Nynäshamns kommun. Det främsta motivet till att bevara Ösmo simhall om en ny simhall byggs är regionalpolitiska.

Utredningen presenteras för nämnderna i november

Utredningen presenteras för kultur- och fritidsnämnden den 7 november och för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 november. De förtroendevalda i nämnderna tar därefter ställning till om och hur de vill gå vidare. Något beslut om att en ny simhall ska byggas i Nynäshamns stad finns inte.

Text: Lisa Olén

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-11-04
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp