Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-12-22

Många ville tycka till om äldreomsorgen

De äldre i Nynäshamn är nöjda med bland annat personalens bemötande, sin trygghet och förtroendet för personalen. Detta visar den nationella enkät som gick ut till brukare inom äldreomsorgen under våren. En enkät som många tog chansen att svara på.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till brukare inom äldreomsorgen som svarar anonymt själva eller med hjälp av en anhörig. Frågorna handlar bland annat om bemötande, delaktighet, möjlighet att välja utförare och information inom äldreomsorgen. I enkäten har brukarna möjlighet att framföra sina övriga synpunkter.

Svaren för 2015 visar att de äldre mestadels är nöjda med sin omsorg. På frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med hemtjänsten/ditt äldreboende?” är 90 procent av nöjda med sin hemtjänst och 80 procent är nöjda med sitt äldreboende. 95 procent inom vård- och omsorgsboende och 98 procent inom hemtjänsten är nöjda med personalens bemötande.

Generellt är kvinnor mer nöjda än män och personer som är över 80 år är mer nöjda än de som är under 80 år.

Många svarade

I år har svarsfrekvensen ökat markant jämfört både med tidigare år och riket, framförallt inom vård- och omsorgsboende där andelen som svarade på enkäten var 66.2 procent av de tillfrågade, vilket kan jämföras med 55.4 procent i hela riket. För hemtjänst är motsvarande siffra i Nynäshamn 68 procent jämfört med 66.7 procent i riket.

- Ökningen kan bero på att kommunen i år har skickat ut en skriftlig påminnelse till alla som bor på våra vård- och omsorgsboenden om hur viktiga deras svar är för utvecklingen av kvaliteten inom äldreomsorgen. Detta tror vi har gjort skillnad, säger Karin Kollberg, äldreomsorgschef.

Resultatet leder till förbättringar

Områden som socialförvaltningen behöver arbeta med är bland annat var de äldre ska vända sig med sina synpunkter och klagomål och att den äldre ska kunna påverka de tider de får hjälp.

Resultatet av brukarenkäterna redovisas både i socialnämnden och i respektive verksamhet och ligger till grund för det förbättringsarbete som ständigt pågår. Även externa företag inom hemtjänsten är med i sammanställningen av enkätsvaren.

Socialförvaltningen vill tacka alla som har svarat på enkäten och önska alla en God Jul!

Till höger på den här sidan hittar du sammanställningen av enkäterna i sin helhet.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-01-14
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp