Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-12-08

Äldreomsorgens chefer utbildas

Just nu genomgår chefer inom Nynäshamns kommuns äldreomsorg en omfattande ledarskapsutbildning. Cheferna utbildas i allt från värdegrund och lagstiftning till ledarskap.

Ledarskapsutbildningen initierades och bekostades av den förra regeringen. Syftet var att höja kompetensen och statusen inom äldreomsorgen.

I Nynäshamns kommun går samtliga enhetschefer och gruppchefer inom äldreomsorgen utbildningen. Vissa har precis avslutat utbildningen som har genomförts åren 2013-2015 och några kommer att gå utbildningen som börjar nästa år.

Utbildningen, som ger 30 högskolepoäng, har tagit mycket tid för cheferna men den största delen av studierna har de fått sköta på fritiden. Utbildningen består av högskolekurser i bland annat värdegrund, lagstiftning, ledarskap, organisation och uppföljning.

– Det har varit jätteroligt och givande att gå utbildningen. Det är inte helt lätt att vara chef, men det här har gjort att jag har blivit starkare och tryggare i mig själv, säger Jenny Olsson, enhetschef på Nynäshamns kommunala hemtjänst, en av dem som gått utbildningen.

Jenny berättar även att det hon lärt sig på utbildningen har hon tagit med sig till sin arbetsplats. Hon känner även att hon har stärks i sin ledarroll.

– Jag har blivit mer inriktad på att hitta lösningar på problemen som uppstår, och jag har märkt att jag analyserar och reflekterar på ett bättre sätt nu. Det har även varit jättebra att träffa andra kommuner eftersom vi har kunnat ge varandra råd och stöd. Vi är sällan ensamma om att tampas med ett speciellt problem, avslutar Jenny.

Bakgrunden till utbildningssatsningen är att den förra regeringen såg att äldreomsorgen i Sverige håller en god kvalitet, men också att det finns också en stor förbättringspotential. En av pusselbitarna till en god kvalitet är att äldreomsorgens chefer måste få möjlighet till en god ledarskapsutbildning.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-05-03
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp