Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-12-01

Landsbygdsutskottets kartläggning är klar

Nu finns en kartläggningen av landsbygden i Nynäshamns kommun. Den innehåller bland annat fakta såsom medelålder, medianinkomst, utbildningsnivåer och hur invånarna röstar i olika kommundelar.

Kossor på äng framför hus.

Landsbygdsutskottets uppdrag är att ta fram ett landsbygdsprogram under mandatperioden. Första uppgiften var att göra en kartläggning av landsbygden. Den är nu färdig och innehåller bland annat fakta om olika kommundelar samt exempel på nuvarande program, planer och beslut som påverkar utvecklingen på landsbygden.

Fakta om olika kommundelar

Faktadelen innehåller bland annat information om medelålder, åldersstruktur, inkomster, utbildningsnivåer, invånarantal och hur medborgarna röstar i de olika orterna.

När det gäller medelåldern är den lägst i Segersäng och högst i Landfjärden och Nynäshamn.  Beträffande åldersstrukturen - det vill säga andel yngre, äldre och medelålders – så varierar den kraftigt i kommunen. Högst inkomst och utbildningsnivå har invånarna i Segersäng, lägst har boende i Stora Vika.

Kartläggningen visar även att invånarantalet ökar i hela kommunen liksom i många av kommunens småorter på landsbygen samt att det är stora skillnader i hur medborgarna röstar i kommunens orter.

Faktadelen innehåller också bostadsbyggandet, antal personer som pendlar till och från kommunen, arbetslöshet, kommunikationer, antal jordbruk, hur många som har sjuk- och aktivitetsersättning, fördelningen av kommunala arbeten runt om i kommunen, med mera.

Program, planer och beslut

Kartläggningen ger även exempel på program, planer och beslut som påverkar utvecklingen på landsbygden. En av dem är VA-utvecklingsplanen som är en plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i kommunen. Ett större utvecklingsarbete pågår i Stora Vika, kommunfullmäktige har sagt ja till en detaljplan som möjliggör bostadsbyggande i Spångbro och arbete med detaljplaner för Segersäng och Källberga pågår.

– Kartläggningen ökar kunskapen om landsbygden i Nynäshamns kommun. Den blir ett viktigt underlag i vårt arbete med att ta fram landsbygdsprogrammet, säger Landsbygdsutskottets ordförande Catrine Ek (MP).

Under rubriken Dokument hittar du hela kartläggningen.
Under rubriken Länkar finns länkar till tidigare nyheter om Landsbygdsutskottet.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-12-14
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp