Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-11-19

Återställning efter grävning för fiber

Många hör av sig till kommunen och har synpunkter på återställningen efter de grävningsarbeten som utförts i samband med utbyggnaden av fiber i Nynäshamn och Ösmo tätorter. Här får du information om återställningen.

Nynäshamns kommun för en löpande dialog med entreprenören och har framfört dessa synpunkter. Entreprenören meddelar att arbetet nu är inne i sin slutfas men att asfalteringen måste samordnas för att säkra kvaliteten på arbetet.

Tidplan för återställning

I Ösmo tätort kommer återställning och asfaltering att utföras från onsdag 18 till måndag 23 november.

I Nynäshamns kommun påbörjas återställningen måndag 23 november. Slutdatum för arbetet är inte fastställt men arbetena ska dock vara klara innan vintern.

Kommunens och entreprenörens ansvar

Nynäshamns kommun ansvar för trafiksäkerheten på de gator och vägar som tillhör kommunen. De entreprenörer som utför arbeten på kommunens mark ska uppfylla de krav kommunen har ställt på avstängningar, trafikanordningar och återställning av arbeten.

Grävning för fiber

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-11-30
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp