Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-11-19

Arbete pågår med att hitta evakueringsplatser

Med anledning av att det kommer många flyktingar till Sverige just nu har Migrationsverket bett alla kommuner i länet om hjälp med tillfälliga boenden, så kallade evakueringsplatser. Nynäshamns kommun jobbar för att kunna erbjuda Mirgationsverket evakueringsplatser i kommunen.

Migrationsverkets egna boendeplatser räcker inte till just nu och för att ge alla asylsökande tak över huvudet måste Migrationsverket ta till nya lösningar. Därför ber de landets kommuner om hjälp.

Boendet är för några dagar

På evakueringsplatserna bor flyktingarna under tiden som de registrerar sin asylansökan vilket vanligtvis är några dagar. Därefter erbjuds de asylsökande ett annat boende någonstans i Sverige.

Oklart om platserna behövs i slutänden

Många kommuner erbjuder Migrationsverket evakueringsplatser så även om Nynäshamns kommun kommer att kunna erbjuda platser är det oklart om Migrationsverket använder dem.

"En extraordinär situation"

– Det här är en extraordinär situation där alla kommuner behöver hjälpa till, därför jobbar vi för att kunna erbjuda Migrationsverket evakueringsplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Under rubriken Länkar hittar du länkar till Migrationsverkets webbplats där de har en hel del information om flyktingsituationen samt länk till kommunens sida Så kan du hjälpa till.

Text: Åsa Ericsson

Frågor och svar om flyktingar

Vilka länder kommer flyktingarna främst från?

De personer som kommer till Sverige och Stockholms län är framför allt från Syríen, Afghanistan och Irak.

Vilka flyktingar bosätter sig i kommunen

 • Ensamkommande flyktingbarn: Nynäshamns kommun har avtal med Migrationsverket om att varje år anordna boende, vård och skola för ensamkommande flyktingbarn. För år 2015 gäller avtalet 12 ensamkommande barn och ungdomar.
 • Boende på anvisningsboende (Abo): Nynäshamns kommun har avtal med Migrationsverket om att varje år anordna boende för flyktingar på anvisningsboende. För år 2015 gäller avtalet 39 personer.
 • Asylsökande på Nicksta camping: Nicksta camping har avtal med Migrationsverket om 77 platser till och med januari 2016.
 • De som ordnar eget boende, så kallat Ebo. De har flyttat till kommunen på egen hand och ordnar själva boenden hos exempelvis släktingar.

Vilket ansvar har Nynäshamns kommun för flyktingar?

Kommunen har ansvar för:

 • Alla ensamkommande flyktingbarn.
 • Att ordna boende för flyktingar som ingår i avtalet om anvisningsboende (Abo).
 • Att erbjuda skola för asylsökande barn. De har inte skolplikt men har rätt att gå i skolan om de vill.
 • Vuxenutbildningen Svenska för invandrare (SFI) som omfattar dem
  som har fått uppehållstillstånd.

Vilket ansvar har Migrationsverket för flyktingar?

Migrationsverket har ansvar för att ge alla asylsökande boende.

Vem står för kostnaderna för flyktingarna?

Migrationsverket ersätter kommunen för alla kostnader. Det handlar exempelvis om kostnader för ensamkommande flyktingbarn (boende, utbildning, med mera), vuxenutbildning, vård och omsorg, samhällsinformation och kostnader för evakueringsboenden. Migrationsverket ersätter även privata aktörer som har asylboenden.

Vilka olika boendeformer finns det för flyktingar?

 • Evakueringsplatser: Ett boende där den asylsökande bor under tiden som de registrerar sin asylansökan. Landets kommuner upplåter lokaler samt ansvarar för skötsel och drift och Migrationsverket ersätter kommunerna för kostnaderna. Efter kort tid – vanligtvis några dagar - erbjuds de asylsökande ett annat boende i Sverige.
 • Asylboende: Där bor den asylsökande under tiden som asylansökan prövas. Det händer dock att de som har fått permanent uppehållstillstånd bor kvar på asylboendet tills kommunen har hittat ett anvisningsboende.
 • Boenden för ensamkommande flyktingbarn: Det finns tre olika boendeformer för ensamkommande flyktingbarn: Familjehem där de bor i en familj, HVB-hem som är ett gruppboende  samt bostäder för ensamkommande flyktingbarn vars familjer kommer hit.

Varför måste asylsökande bo på evakueringsplatser?

Migrationsverkets egna boendeplatser räcker inte till just nu. Läget är mycket ansträngt och för att ge alla asylsökande tak över huvudet måste Migrationsverket ta till nya lösningar. Därför ber de landets kommuner om hjälp.

Vem står för kostnaden om en asylsökande blir sjuk?

Landstinget ansvarar för sjukvården och Migrationsverket ersätter landstinget för sjukvård och tandvård.

Om en asylsökande får uppehållstillstånd, vem har ansvaret då?

Då har Arbetsförmedlingen huvudansvaret. Flyktingen får då en etableringsersättning som gäller under två år.

Hur fungerar asylprocessen?

Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en beskrivning av asylprocessen.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-11-23
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp