Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-10-21

Nya satsningar socialnämnden

Här ser du exempel på nya satsningar inom socialnämnden som den styrande koalitionen föreslår i budgeten för år 2016.

Socialsekreterarnas löner höjs

Under 2016 kommer extra medel att användas till socialsekreterarnas löner. Bakgrunden till satsningen är att socialsekreterna ska få löner som motsvarar deras utbildningsnivå och kvalificerade arbete.

Lönerna är också ett sätt att lättare rekrytera men framför allt behålla socialsekreterare och handläggare som arbetar med kvalificerad myndighetsutövning.

– Nynäshamns kommun vill visa sin uppskattning för socialsekreterarnas arbete samt vara en konkurrenskraftig arbetsgivare inom Storstockholmsområdet, säger socialnämndens ordförande Ola Hägg (S).

Löneökningen blir 2.5 procent, utöver den årliga löneökningen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta i Nynäshamn

Två miljoner kronor satsas på ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta. Från och med 1 januari 2016 kommer boendestödsverksamheten "Klippan" i Nynäshamn att omvandlas till ett så kallat LSS-boende för personer med psykiska funktionshinder.

LSS står för ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade” och den lagen är en rättighetslag där brukarens rätt till goda levnadsvillkor garanteras till skillnad från när man får ett beslut via Socialtjänstlagen där det handlar om skälig levnadsnivå.

– I och med det nya boendet kan kommunen ge kvalificerat stöd på hemorten för de kommunmedborgare som behöver det. Vi ger därigenom möjlighet för funktionsnedsatta att leva sitt liv i närheten av sin familj och vänner vilket bidrar till ett rikare liv säger, säger socialnämndens ordförande Ola Hägg (S).

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Nynäshamns kommun har fått 2,6 miljoner av regeringen för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Pengarna innebär att omvårdnadspersonal kan tillbringa mer tid med den äldre och att möjligheten att jobba med utvecklingsfrågor ökar.  

Inom hemtjänsten kommer en så kallad ”trygghetspatrull” att skapas. Trygghetspatrullen kommer att svara på trygghetslarm och utföra alla insatser för personer som har ett trygghetslarm. Tidigare har hemtjänstpersonalen behövt avbryta sitt arbete hemma hos den äldre när det larmar.

Det andra området där bemanningen utökas är nattbemanningen på demensboendet Lotsen. Utökningen innebär att varje våningsplan blir bemannat med en personal under natten.

Även det så kallade ”rehabteamet” kommer att utökas med en arbetsterapeut för att de ska kunna arbeta mer med förebyggande insatser och aktivitetsbedömningar.

Satsningen kommer även göra det möjligt att utveckla meningsfulla aktiviteter och det sociala innehållet för de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden.

Stimulansmedlen får bara användas under 2015, men regeringen planerar att fortsätta fördela pengar till äldreomsorgen under åren 2016-2018.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-10-21
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp