Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-10-21

Många nya satsningar i nästa års budget

Socialsekreterarnas löner höjs, förskolan får pengar till mer personal, elevpengen höjs, pengar satsas på en flyktingsamordnare och kommunens ridskolor får extrapengar. Det är några av satsningarna som den styrande koalitionen i Nynäshamn föreslår i nästa års budget - som kommunstyrelsen sa ja till under onsdagen.

– Det är en stark budget vi lägger för nästa år och det känns särskilt bra att kunna utöka resurserna för mer personal i förskola och skola med drygt 12 miljoner kronor och att staten bidrar med ytterligare pengar för att förstärka bemanningen i äldreomsorgen. Därtill kompenseras samtliga verksamheter fullt ut för allmänna kostnadsökningar som pris, lön, volymförändringar och kostnadsökningar till följd av att vi rustar upp våra fastigheter och vårt offentliga rum. Den här budgeten är full av godbitar som kommer att bidra till att göra Nynäshamn ännu bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Överskott vid årets slut

Nu är den styrande koalitionens – det vill säga Socialdemokraternas, Folkpartiets och Miljöpartiets - budgetförslag för nästa år klart. Utrymmet är cirka 70 miljoner kronor högre än årets varav 10 miljoner är nya statsbidrag inom grundskolan och äldreomsorgen. Planeringen är att det ska bli ett överskott på 20 miljoner kronor i slutet av nästa år.

Budgeten innehåller flera nya satsningar. Så här ser några av dem ut:

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Klicka på länkarna för mer information om satsningarna.

Om Mål- och budgetdokumentet

Mål och budget är den styrande koalitionens budgetförslag. Mål och budgetdokumentet innehåller bland annat budgeten, kommungemensamma mål, framtidsvision samt inriktningar och prioriteringar för varje nämnd. Kommunstyrelsen fattade beslut om Mål och budget 21 oktober. Den 18 november tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-10-09
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp