Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-10-08

Betygen i årskurs 9 har förbättrats rejält

Betygen för kommunens elever i årskurs 9 har förbättrats markant. Det genomsnittliga meritvärdet ökade från 209 poäng 2014 till 222 poäng 2015. Resultatet bekräftas i Skolverkets redovisning av slutbetygen i grundskolan för läsåret 2014/2015.

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena i elevens slutbetyg. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i Nynäshamns kommun 2015 är 222 poäng. Det är en ökning med 13 poäng i jämförelse med föregående läsår. Resultaten för eleverna i Nynäshamns kommun står sig väl i en jämförelse med riket som helhet. Det genomsnittliga meritvärdet för rikets alla elever ökade med knappt tre poäng.   

Statistik över genomsnittligt meritvärde i årskurs 9

Nedan redovisas det genomsnittliga meritvärdet för Södertörnskommunerna. Modellen för meritvärdesberäkningen är ny från och med 2014. I år är det första gången Skolverket redovisar kommunernas genomsnittliga meritvärden enligt den nya beräkningsmodellen. Därför finns inga jämförande data på kommunnivå för åren 2014 och 2015. Enligt den gamla beräkningsmodellen har det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i Nynäshamns kommun ökat mer än för eleverna i övriga Södertörnskommuner.

Statistik över genomsnittligt meritvärde för grundskolan 2015.

77 % av eleverna i Nynäshamns kommun klarade grundskolan och uppnådde kunskapskapskraven i alla ämnen vårterminen 2015. Det är en liten förbättring i jämförelse med föregående år. För rikets samtliga elever minskade andelen som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen med 0,4 %.

Statistik över andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen


Text: Jeanette Eliasson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-10-16
Sidansvarig: Jeanette Eliasson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp