Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-09-14

Lönsamma folkhälsoprojekt

Nynäshamns kommuns tre största folkhälsoprojekt har resulterat i en rad vinster för invånare, kommunens personal och i reda pengar. Det visar en färsk slutrapport.

Tre ungdomar.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Åren 2012-2015 genomförde Nynäshamns kommun tre stora folkhälsoprojekt med inriktning på barn och ungdomar: Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda, Socialtjänstens ungdomsteam och Tillgänglig fritid för alla.

Målet med projekten var att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga. Och arbetet har gett resultat, samtliga tre projekt har gett i en rad vinster.

– Projekten har bidragit till nya arbetsmetoder och förhållningssätt som utvecklat det hälsofrämjande arbetet inom kommunens verksamheter samtidigt som det gett en rad vinster för våra kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Här är några exempel på vinsterna

Hälsofrämjande skolutveckling i området Sorunda

  • Fler elever klarade målen i årskurs nio: Mellan åren 2012 och 2014 har siffran stigit från 61 procent till 73 procent år 2014.
  • Eleverna känner sig tryggare enligt de trygghetsmätningar som eleverna svarar på och som görs regelbundet i hela rektorsområdet.
  • Skolklimatet har blivit bättre enligt elever och personal. Bland annat uppger eleverna att det finns fler vuxna som de kan vända sig till. Lärarna uppger att de har utvecklat sitt lösningsfokuserade förhållningssätt till elever och skolan har utvecklat sitt förebyggande elevhälsoarbete.

Socialtjänstens ungdomsteam

  • Ett ungdomsteam är idag etablerat. Teamet når ungdomar som riskerar att fara illa eller som far illa på ett bättre sätt än tidigare. Teamet gör bland annat att kommunikationsvägarna mellan invånare och kommun har effektiviserats.
  • Antalet ungdomsplaceringar på familjehem och behandlingshem har minskat. År 2011 kom det in 289 anmälningar om ungdomar 13-20 år som riskerade att fara illa eller for illa. 2,76 procent av anmälningarna resulterade i ungdomsplaceringar. Vid projektets slut år 2014 var antalet placeringar 1,8 procent.

Tillgänglig fritid för alla

  • Fler ungdomar träffar fritidsledare tack vare ett mer utåtriktad fritidsledarskap.
  • Ungdomar med funktionsnedsättning har fler anpassade fritidsaktiviteter, bland annat inom handbollen och ishallen.

Samhällsvinsten

Totalt kostade de tre projekten 14,5 miljoner kronor medan samhällsvinsten är beräknad till minst 46 miljoner kronor om målgrupperna inte hamnar i ett utanförskap som vuxna. Men troligtvis är vinsten mycket högre än så eftersom beräkningsmodellen utgår från färre antal barn och ungdomar än det antal som projekten har nått.

– Projekten har gett bra resultat som nu ska förvaltas och utvecklas. Vi tar med oss många lärdomar i kommunens fortsatta folkhälsoarbete, säger Nynäshamns kommuns folkhälsosamordnare Catherine Forsberg.

Kort om de tre projekten

Hälsofrämjande skolutveckling
Utgångspunkten var att utveckla en skolmiljö och ett förhållningssätt som skulle leda till bättre skolresultat. Några av förbättringsområdena var att minska elevernas frånvaro, skapa trygghet och goda relationer, minska bruket av alkohol, droger och tobak samt förbättra lärmiljön.

Socialtjänstens ungdomsteam
Kärnan i socialtjänstens projekt var att tidigt fånga upp signaler och att hjälpa ungdomar som riskerade att hamna snett. Förbättringsområdena var bland annat att utöka samverkan inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, utöka samverkan med skola och andra aktörer, utveckla metoder för att förebygga och minska riskbeteende som missbruk och kriminalitet samt kortare ärendegångar.

Tillgänglig fritid för alla
Projektet syftade till att skapa meningsfulla och ledarledda fritidsaktiviteter för alla barn och ungdomar. Förbättringsområden var ökad kompetens om funktionsnedsättning, utveckla ett utåtriktat arbetssätt med hjälp av mobila fritidsledare och öka tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Hela rapporten ligger under rubriken Dokument.

På sidan Folkhälsa kan du läsa mer om Nynäshamns kommuns folkhälsoarbete.

Text: Åsa Ericsson 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-09-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp