Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-09-08

Kraftigt förbättrat betyg för kommunens service

Kommunens företagare har tyckt till om hur de upplever Nynäshamns kommuns service till näringslivet. Det så kallade nöjd-kund-indexet ligger på 65 vilket är en kraftig förbättring jämfört med förra undersökningen år 2013.

Det är Sveriges kommuner och landsting och Stockholm business Alliance som står bakom serviceundersökningen ”nöjd-kund-index” (NKI). De företagare som erbjöds att svara på enkäten har alla varit i kontakt med Nynäshamns kommun inom något eller några av områdena bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Av de 202 företag som fick enkäten svarade 137 på frågorna. De svarande betygsatte tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

Genomsnittligt NKI för alla områden blev alltså 65  av totalt 100. Det är en kraftig förbättring jämfört med förra undersökningen då siffran låg på 58.

Bättre betyg inom alla områden

– Vi har förbättrat oss inom alla områden, vilket är glädjande. Den största förbättringen har skett inom bygglov som har ökat sitt betyg från 50 till 62. Det är roligt att se att det intensiva förbättringsarbetet som bygglovsavdelningen har drivit har gett ett sådant starkt och omedelbart resultat, säger Nynäshamns kommuns näringslivschef Jonas Karlsson.

Förbättringsområden

De områden där de svarande var mest missnöjda var inom tillgänglighet och information.

– Som alltid finns det förbättringsområden och vi har identifierat några som vi ska arbeta extra mycket med. Ett är att tydliggöra och förbättra informationen kring våra handläggningstider, ett annat är att fortsätta det påbörjade arbetet med att förbättra servicen och bemötandet till våra kunder, säger Jonas Karlsson.

Betyg per område

Brandtillsyn har ett NKI på 75 (66), bygglov 62 (50), miljötillsyn 64  (57). För markupplåtelse och serveringstillstånd finns inga resultat eftersom färre än tio företagare har svarat på frågorna. Siffrorna inom parentes är förra undersökningens siffror.

Placeringar

Totalt ligger Nynäshamns kommun på plats 44 av 52 i Stockholmsregionen, vilket är en förbättring med 4 placeringar jämfört med förra undersökningen. På nationell nivå ligger Nynäshamns kommun på plats 154 av 193 vilket är en förbättring med 24 placeringar jämfört med förra undersökningen.

Under rubriken Dokument ligger hela undersökningen.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-09-16
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp