Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-06-25

Nytt bostadsområde planeras i Ösmo

Ett helt nytt bostadsområde med cirka 600-700 bostäder samt en bykärna med verksamheter och service planeras i Källberga i Ösmo.

Illustration över nya bostäder i Källberga i Ösmo.

Illustration: 3dO arkitekter ab

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för området Källberga i Ösmo. Planen ska göra det möjligt att bygga ett helt nytt bostadsområde med cirka 600-700 bostäder samt en mindre bykärna med ett basutbud av service. De bostadstyper som planeras är en blandning av tät grupphusbebyggelse, friliggande villor och småskaliga flerbostadshus. Området ska även kunna rymma verksamheter och service.

Hållbart byggande

Exploatören har höga ambitioner när det gäller utformningen av bostäderna och att de ska uppfylla vissa hållbarhetskriterier som energihushållning, sunda material och hållbar utformning av dagvattensystem. Byggnaderna kommer att anpassas till befintlig natur och topografi.

Detaljplanen ute på samråd 29 juni - 28 augusti 2015

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 29 juni - 28 augusti 2015. Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset och på biblioteken i Ösmo och Nynäshamn. Läs mer om detaljplanen under Länkar.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-07-23
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp