Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-06-12

Medborgar­undersökningen - så är resultatet

Resultatet av vårens medborgarundersökning är klart. Undersökningen visar vad nynäshamnarna anser om kommunens verksamheter, medborgarnas inflytande på kommunala beslut och kommunen som en plats att leva och bo på.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som Nynäshamns kommun har genomfört vartannat år sedan 2007, i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Alla landets 290 kommuner erbjuds att medverka och vid senaste årets undersökning deltog 133.

Under våren fick 1 200 nynäshamnare mellan 18 och 84 år erbjudande om att delta i undersökningen. Av dem svarade 46 procent på enkäten. Siffrorna är inte statistiskt helt säkerställda.

Enkäten består av tre delar:

  • Hur bedömer medborgarna kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter.
  • Vad tycker medborgarna om inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultaten redovisas som så kallade betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex  under 40 klassas som inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och allt från 75 och högre tolkas som mycket nöjd.

Kommunen som plats att bo och leva på

Betyget för Nynäshamns kommun som en plats att bo och leva på är 54 (58*). Resultatet för kommuner i samma storleksklass ligger  på 60. Invånarna svarade på frågor om arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet.

Kommunens verksamheter

Betyget för Nynäshamns kommuns verksamheter är 45 (47*). För kommuner i samma storleksklass är betyget 54. Enkätfrågorna handlade bland annat om bemötande och tillgänglighet, skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, vatten och avlopp, idrotts- och motionsanläggningar, kultur och räddningstjänsten.

Inflytande i Nynäshamns kommun

Här har invånarna bedömt möjligheterna till inflytande i Nynäshamns kommun. Resultatet blev 34 (37*), vilket kan jämföras med 41 för kommuner i samma storlek. Frågorna handlade om information, kontakt, förtroende och påverkan.

– Det är bra att undersökningen görs, den ger oss möjlighet att få reda på vad vi behöver arbeta med för att uveckla vardagen för invånarna. Undersökningen visar bland annat att vi behöver bli bättre på att kommunicera med medborgarna och där arbetar vi nu med att skapa ett kontaktcenter som innebär att det blir enklare för invånare att komma i kontakt med kommunen, säger kommunalrådet Daniel Adborn (FP).

Under rubriken Länkar finns information om kontaktcentret och under rubriken Dokument finns länk till hela undersökningen.

*Resultat vid förra undersökningen år 2013.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-06-22
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp