Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-06-11

Inflytanderåd tycker till om kommunala texter

Nynäshamns kommuns socialförvaltning tar hjälp av det så kallade Inflytanderådet för att beslut som fattas ska bli enklare att förstå. Rådet som bland annat består av personer som har försörjningsstöd tycker helt enkelt till om texternas formulering så att de blir begripliga för alla.

– Vi har reagerat på att det kan vara väldigt svårt att förstå vissa av de beslut som skickas hem till oss från kommunen. Vi kände att vi ville vara med och påverka så att beslutens texter blir enklare, berättar Marita Törnros som är en av deltagarna i socialförvaltningens Inflytanderåd.

Inflytanderådet består av personer som har försörjningsstöd och som får hjälp att komma ut på arbetsmarknaden samt medarbetare från kommunens verksamheter Arbets- och utvecklingscentrum och Enheten för försörjningsstöd. Inflytanderådets nio deltagare träffas cirka tio gånger per år och arbetar med utveckling av verksamheterna. Just nu jobbar alltså Inflytanderådet med att ta fram förslag till enklare formuleringar av beslut inom verksamheten, till exempel beslut om försörjningsstöd.

Deltagare i Inflytanderådet varierar över tid eftersom personer i gruppen ska gå vidare till arbete, studier eller annat.

Verksamheterna tar hjälp av Inflytanderådet

Att ta fram förslag till enklare beslut är en av många frågor som inflytanderådet får vara med och påverka. De har även hjälpt till att förenkla blanketter, deltagit vid rekrytering av personal och att utveckla kommunens webbplats.

– Vi tycker det är jättebra med inflytanderådet, här får alla komma till tals, fortsätter Marita.

Ett enkelt och vårdad språk ska användas

I Nynäshamns kommun ska ett vårdat, enkelt och begripligt språk användas i alla texter. Det vill säga i allt från svar på bygglovsansökningar, tjänsteskrivelser till texter på sociala medier och kommunens webbplatser. Kommunen har skrivregler som bygger på språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara just vårdat, enkelt och begripligt.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-06-22
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp