Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-06-08

Samordnad varudistribution är igång

Startskottet har gått för den samordnade varudistributionen på Södertörn. Fyra kommuner - däribland Nynäshamn - är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Samordning av varudistribution innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet.

Lastbil.

Widrikssons är logistikpartner.

Sedan april i år samordnas leveranserna av livsmedel och andra varor till kommunala verksamheter i Nynäshamn, Huddinge, Haninge och Tyresö. Efter sommaren ansluter sig även Södertälje, Nykvarn, Salem och Botkyrka och fler leverantörer ska ingå i samordningen.

Halvering av koldioxidutsläppen

Initiativet att samordna varutransporterna i åtta kommuner på Södertörn är unikt i sitt slag i Sverige vad gäller antal kommuner som tar ett samlat grepp. Målet är att halvera utsläppen av koldioxid till 2017.

Flera vinster

– Idén med samordnad varudistribution är att samtliga leverantörer levererar till en omlastningscentral. Därifrån körs varorna ut enligt fastställt körschema, inom och mellan kommunerna. Med det nya transportsystemet kommer vi bort från att leverantörerna levererar till varje enskild enhet. Vi får färre godstransporter till och inom kommunerna och färre transporter innebär en minskad klimatpåverkan. Men samordningen ger även andra positiva effekter som ökad trafiksäkerhet kring våra förskolor, skolor och äldreboenden. Dessutom får vi bättre arbetsmiljö för personalen och ambitionen är att det nya systemet på sikt ska ge lägre kostnader, berättar Jenny Bejker som är projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn. 

Widrikssons Åkeri AB är logistikpartner för den samordnade varudistributionen. Företagets fordon drivs med biogas och biodiesel.

– Miljöaspekten var en viktig del i valet av logistikpartner, säger Jenny Bejker och tillägger att samarbetet med Widrikssons är väldigt gott.

– I ett sådant här stort projekt, inte minst i uppstartsfasen, ställs det stora krav på samarbete och logistik. Det har vi lyckats med, avslutar Jenny Bejker.

Idag är det drygt 10 andra kommuner i Sverige som har infört det nya transportsystemet med samordnad varudistribution och fler är på gång.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-06-08
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp