Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-05-27

Fagersjö och Rosenborg först att anslutas till kommunalt VA

Nu startar utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun enligt den nya VA-planen. Först ut är Fagersjö och Rosenborg i Grödby.

Under sommaren 2015 påbörjas detaljplanearbetet för Fagersjö och Rosenborg i Grödby. En ny detaljplan ska tas fram som gör det möjligt att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp. Därefter påbörjas utbyggnaden av VA-ledningarna. Området beräknas vara anslutet om cirka fyra år.

— Det är ett stort steg att starta upp det första området som ska få kommunalt vatten och avlopp, säger Malin Qviberg, projektledare på VA-avdelningen. Vi har planerat länge och mycket arbete återstår. Det är en viktig fråga men som många tar för givet, att ha en bra vatten- och avloppslösning.

Samtidigt startas arbetet upp med de ledningar som ska gå mellan de olika områdena, så kallade VA-överföringsledningar. Första steget är planeringen av etappen till Norsbol/Solsa och mellan Segersäng och Landfjärden.

Ändringar i tidplanen

Utbyggnaden skulle enligt VA-planen ha startat med Segersäng och Landfjärden. Där arbetar Nynäshamns kommun med övergripande frågor som väg och lokalisering av skola innan detaljplanearbetet kan starta.Utbyggnaden fortsätter därför med nästa område, Fagersjö och Rosenborg. De boende har informeras om att arbetet i deras område är på väg att starta.  

VA-planen i korthet

Kommunens VA-plan antogs av kommunfullmäktige 2014 och berör de
cirka 4 700 fastigheter i kommunen som idag har enskilt vatten och avlopp. Kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att ansluta drygt hälften av dessa under de närmaste 15 åren. I de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste fastighetsägarna uppgradera sina egna vatten- och avloppsanläggningar så att de uppfyller dagens lagkrav.
Läs mer om VA-planen under Länkar.

Text: Anna Whitcombe

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-06-01
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp