Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-05-22

Utvecklingsstrategin för Kalvö är klar

Nu är utvecklingsstrategin för det som ska bli Kalvö verksamhetsområde klar. Den säger bland annat att området för verksamheter ska utökas geografiskt och att Kalvö ska inrymma fler typer av verksamheter än i dag.

Nynäshamns kommun har en efterfrågan på mark för verksamhetsetableringar och eftersom eterfrågan är större än utbudet behöver kommunens mark för verksamheter utökas. Frågorna om mark gäller ofta just Kalvö därför startade kommunen i vintras en förstudie om utveckling av Kalvö från renodlat industriområde till verksamhetsområde.

Utvecklingsstrategin

Nu är utvecklingsstrategin klar. Den säger bland annat att området för verksamheter ska utökas geografiskt från dagens 10 hektar till cirka 85 hektar och att Kalvö ska inrymma fler olika typer av verksamheter än i dag. Utvecklingsstrategin säger även att området som syns från väg 73 i första hand ska bestå av verksamheter såsom exempelvis bensinstation, byggvaruhus och biltvätt.

­– Det är särskilt viktigt att området som är nära väg 73 utformas så det blir så attraktivt som möjligt eftersom det området är det första som besökare möter när de kommer med bil till Nynäshamn. Det är också viktigt att det där blir verksamheter som kompletterar och inte konkurrerar med utbudet i centrum och Sjötelegrafen, säger Nynäshamns kommuns mark- och exploateringsingenjör Sandra Zachrisson.

Nu börjar Nynäshamns kommun arbetet med att ta fram en ny första detaljplan för området. Då bestäms hur marken ska planläggas – exempelvis vad marken ska användas till, vilken mark som ska bebyggas och vad som ska vara allmän plats.

”Ett smörgåsbord av mark”

– Tanken är att kommunen ska kunna erbjuda ett smörgåsbord av mark som både företagare som vill expandera och företagare som vill etablera sig i kommunen kan välja mellan, säger Sandra Zachrisson.

När kommunfullmäktige har sagt ja till detaljplanen kan marken bebyggas, vilket beräknas vara om 1,5 till 2 år.

Området ska utvecklas i dialog med näringslivet

Nynäshamns kommun är angelägen om att utveckla området tillsammans med näringslivet för att på bästa sätt kunna möta marknadens behov och efterfrågan. Därför är det viktigt att du som vill etablera dig eller är verksam på Kalvö kontaktar kommunen.

– Det är företagarna själva som bäst känner till vilka behov som finns och för att området ska bli verksamhetsanpassat är det viktigt att vi får synpunkter från företagarna, säger Sandra Zachrisson.

Etapp två

Utvecklingsstratregin rekommenderar även att en utredning bör göras för att se hur områdena norr och nordost om nuvarande detaljplanelagt område kan utvecklas. Det arbetet beskrivs som etapp 2 och ingår inte detaljplanen som beräknas vara klar om 1,5 till 2 år. Etapp ett och två är tillsammans drygt 80 hektar mark.

Till höger finns länk till tidigare nyhet om Kalvö.

Till höger finns även kontaktuppgifter till Sandra Zachrisson. Har du frågor, synpunkter eller förslag eller du vill kanske etablera dig på Kalvö - kontakta då gärna Sandra.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-05-22
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp