Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-04-30

Resultatet från Samspelet är klart

Resultatet från spelet Samspelet, som spelades under Näringslivsveckan med syftet att förbättra företagsklimatet, har nu presenterats. Rapporten, som lyfter fram det som kan förbättras, säger bland annat att Nynäshamns kommun bör bli bättre på att kommunicera med företagarna.

Deltagarna som spelar Samspelet.

Företagare, politiker och tjänstemän från Nynäshamns kommun spelade Samspelet under Näringslivsveckan. Foto: Gösta Rising.

Under Näringslivsveckan i mars möttes lokala företagare, politiker och tjänstemän på kommunen i spelet med kniviga dilemman. Syftet med spelet var att förbättra dialogen mellan Nynäshamns kommun och företagarna samt att skapa bättre förståelse för företagarnas villkor och hur kommunens service fungerar. Efter spelet har spelresultaten analyserats av företaget som står bakom Samspelet. Nu har en rapport med förbättringsåtgärder presenterats.

I rapporten står det bland annat att:

  • Nynäshamns kommun bör bli bättre på att kommunicera med företagarna.
  • Kommunens Företagslotsen bör utgå från Svensk standard för kommunal företagslots.
  • Kommunen ska följa upp de svar som säger att förutsättningarna för att ge företagarna bra service endast är måttliga inom kommunen.

– Nu ser vi svart på vitt vad vi bör förbättra vilket är väldigt bra, säger Nynäshamns kommuns näringslivschef Jonas Karlsson.

Hur går kommunen vidare med rapporten?
– Vi ska utveckla dialogen med företagarna och tillsammans med dem hitta ytterligare mötesplatser för samverkan. När det gäller Företagslotsen så har vi utvecklat den det senaste halvåret i form av en ny Företagslotsgrupp, men vi ska nu se om vi kan utveckla den ytterligare. Kommunen måste också omgående bli bättre på att informera om det förbättringsarbete som pågår, för det görs mycket bra i dag. Bland annat så har alltså Företagslotsgruppen bildats, all kommunpersonal som möter företagare i sitt arbete har gått en omfattande serviceutbildning och förra året tog kommunen fram en näringslivsstrategi. Vi ska även grotta ner oss ännu mer i rapporten och se om vi hittar ytterligare saker som vi bör förbättra, säger Jonas Karlsson.

"Det har blivit bättre"

En av deltagarna vid Samspelet var företagaren Märta Malmberg på Malmbergs bil som är positiv till förbättringsarbetet på Nynäshamns kommun.

– Jag tycker att mycket på kommunen har varit trögt och tungrott tidigare men de senaste två-tre åren har det blivit mycket bättre. Jag upplever det som att kommunen kommunicerar mer med näringslivet i dag, det finns ett större intresse för vad vi inom näringslivet tycker och vi blir mer tillfrågade i dag än tidigare, säger Märta Malmberg.

Vad tycker du om spelet Samspelet?
– Jag tycker att det var ett jättebra sätt att få olika grupper att kommunicera med varandra. Jag uppfattade det även som att de andra i min grupp också var väldigt positiva, säger Märta Malmberg.

–Det var väldigt intressant att spela Samspelet. Det visar att det ofta inte finns enkla svar på de frågor vi ställs inför. Det var också värdefullt att få möjlighet att diskutera dessa dilemman utifrån ett politiskt, tjänstemanna- och företagarperspektiv, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Under Dokument hittar du hela rapporten.

Under Länkar finns även länkar till sidor med information om Företagslotsgruppen, serviceutbildningen för kommunanställda och Näringslivsstrategin.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-05-05
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp