Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-04-28

Kartläggning av landsbygden har startat

Landsbygdsutskottets kartläggning av landsbygden har startat i dagarna. Utredningen är grunden för det Landsbygdsprogram som ska vara klart år 2018.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2014 att bilda ett Landsbygdsutskott. Uppdraget för utskottet är att under mandatperioden ta fram ett Landsbygdsprogram som ska beskriva vilka insatser som bör göras för att landsbygden ska utvecklas.

Arbetet med Landsbygdsprogrammet inleds med en kartläggning av hur det är på landsbygden i dag. Utredningen gäller bland annat bostäder, kommunikationer, näringsliv och arbete.

Kartläggningen

– Jag ska titta på befintliga attitydundersökningar, exempelvis Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Jag ska även titta på befolkningsstruktur, arbetslöshet och infrastrukturplaner. Därefter sammanställer jag all information med syftet att den ska ge en bild av hur det ser ut på landsbygden i dag, säger Nynäshamns kommuns utredare David Oskarsson.

Kartläggningen omfattar hela kommunen förutom centrala Ösmo och Nynäshamns tätort.

"Det finns flera definitioner på landsbygd"

–Det finns flera definitioner på landsbygd. Hela kommunen skulle kunna klassas som landsbygd, men vi hade även kunnat utesluta alla så kallade tätorter som exempelvis Stora Vika och Spångbro. Efter långa diskussioner har Landsbygdsutskottet nu beslutat att programmet ska innefatta alla kommundelar förutom centrala Ösmo och Nynäshamns tätort eftersom de redan har en god helhet av service och närhet till kollektivtrafik, säger Landsbygdsutskottets ordförande Catrine Ek (MP).

Kartläggningen börjar omgående och ska vara klar hösten 2015.

Under Länkar hittar du Nynäshamns kommuns tidigare nyheter om Landsbygdsutskottet.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-04-28
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp