Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-04-24

Nynäshamns kommun tar till sig av JO:s kritik

Nynäshamns kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd vidtar åtgärder med anledning av JO:s kritik om brister i handläggningen av ett svartbygge.

Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen JO) genomförde i september en inspektion av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ärenden. Vid granskningen uppmärksammades vissa brister, bland annat hur handläggningen av ett tillsynsärende om svartbygge gått till.

JO begärde därför att nämnden skulle utreda ärendet och yttra sig över vad som hade hänt. Nämnden utredde ärendet och kom fram till att det fanns uppenbara brister i handläggningen. Ärendet var mycket komplicerat och bottnade i en allvarlig ”grannfejd”. Allt detta framfördes också i yttrandet till JO.

JO:s bedömning

JO riktar i sitt beslut kritik mot handläggningen av ärendet. Nämnden har inte agerat när anmälan om misstänkt olovligt byggande kom in och har dessutom valt att inte fullfölja myndighetsutövningen när det olovliga byggandet konstaterades. Istället har nämnden använt sig av en medlare för att få grannarna att komma överens.

Tar till sig av kritiken

Nämnden tar till sig av kritiken och har redan påbörjat arbetet genom att till exempel införa nya förbättrade rutiner. Det är sedan tidigare bestämt att kommunens så kallade medlarfunktion ska ses över under 2015. Därutöver kommer bygglovenheten att genomföra en kraftansträngning för att samla ihop och utreda eventuella tillsynsärenden som inte avslutats.

Miljö- och samhällsbyggnadschefen är också tydlig med att internkontrollen måste stärkas upp inom förvaltningen.

— Vi har förstått och tagit till oss av kritiken. Vi har tagit fram en internkontrollplan, vars syfte bland annat är att förhindra den här typen av situationer, säger Åsa Engwall, tillförordnad miljö- och samhällsbyggnadschef.

Internkontrollplanen med fokus på uppföljning av olika verksamhetsområden beslutades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 april 2015.

Text: Anna Whitcombe

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp