Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-04-14

Svara på enkäten om äldreomsorgen

Om du är över 65 år och har hemtjänst eller bor på ett äldreboende så får du nu i dagarna hem en enkät med posten. Det är Socialstyrelsen som gör sin årliga undersökning av vad de äldre tycker om sin vård och omsorg.

I månadsskiftet mars-april skickas enkäterna ut i årets undersökning från Socialstyrelsen om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten kommer med posten till alla som har hemtjänst eller som bor på vård- och omsorgsboende.

Behöver du hjälp att svara?

Alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får enkäten, oavsett hälsotillstånd. Socialstyrelsen skickar enkäterna direkt till den äldres folkbokföringsadress. Om du behöver hjälp att fylla i enkäten så ta hjälp av anhöriga, vänner, bekanta eller god man. Det är inte lämpligt att be personalen om hjälp att svara eftersom frågorna rör dem. Däremot har kommunens personal fått i uppdrag av Socialstyrelsen att påminna alla äldre om att enkäten har kommit och att det är dags att svara.

Kommunen vill veta vad du tycker

Det är väldigt viktig att Nynäshamns kommun får veta vad du tycker. De samlade svaren blir offentliga i slutet av oktober och är mycket viktiga för kommunens utveckling av kvaliteten inom äldreomsorgen.

Svaren är anonyma och det finns ingen risk att personalen på boendet eller hemtjänsten får reda på vem som har svarat vad.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp